Radio ”Impuls”

U petak 01.06.2018. godine u velikoj sali opštine održana je konstitutivna sednica Socijalno ekonomskog saveta opštine Bačka Palanka. Na sednici je zaključen sporazum o osnivanju SES-a i potpisali su ga predstavnici lokalne samouoprave, sindikata i poslodavaca, čiji članovi će i učestvovati u radu ovog saveta.

Socijalno ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavacai uslova njihovog života i rada.

Članovi SES-a su za lokalnu samoupravu Branislav Šušnica, Mita Lačanski i Aleksandar Borković, za sindikat Dragan Tankosić, Čedo Karanović, Nikolina Petrović a za poslodavce Milenko Damjanić, Nada Sančanin i Milutin Marčeta.

Za predsedavajućeg na godinu dana izabran je Aleksandar Borković i usvojen je poslovnik o radu saveta.

Sednici je prisustvovao Predsednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović sa saradnicima kao i veliki broj predstavnika privrednika i preduzetnika.

U Bačkoj Palanci

Dana 04.06.2018.