PREKO UDRUŽENjA I TELENORA DO BESPLATNE PRIČE

Preko šest godina članovi udruženja preduzetnika imaju mogućnost da sklope ugovore sa mobilnim operaterom TELENOR pod posebnim uslovima.
Naime okupljeni u posebnu grupu koja sada broji preko 500 brojeva , svaka mala firma dobija uslove koje imaju i velike kompanije. Umrežavajući svojih 5 i više brojeva u zavisnosti od potreba, svaki naš član postaje deo ove velike grupe i dobija izuzetno povoljne uslove za priču van grupe a što je posebno bitno naglasiti potpuno besplatne razgovore sa svojim a i sa svim brojevima u grupi udruženja preduzetnika.


Osnovni uslovi su:

-Mesečna pretplata je svega 20 dinara i u sklopu nje je 100 Mb,
-Cena minuta ka Telenor mreži je 1 dinar (tarifira se u sekundama)
-Cena minuta ka ostalim mrežama i fiksnoj telefoniji je 2,90 dinara (tarifira se u sekundama).
-Poruka 0,90 dinara
-Na raspolaganju članovima je i paket Total 5 u kome imaju otvorene sve pozive i 5+10Gb interneta.

Na ovaj način su u velikoj meri smanjili troškove razgovora, koji spadaju u jedan od većih opterećenja naših preduzetnika.

Za sve ostale detalje pod kojima su sklopljeni ovi ugovori, zainteresovani mogu da se informišu direktno u udruženju i na taj način i sami osete prednosti okupljanja u grupu i udruživanja.