PREKO UDRUŽENjA I TELENORA DO BESPLATNE PRIČE

Preko šest godina članovi udruženja preduzetnika imaju mogućnost da sklope ugovore sa mobilnim operaterom TELENOR pod posebnim uslovima.
Naime okupljeni u posebnu grupu koja sada broji preko 500 brojeva , svaka mala firma dobija uslove koje imaju i velike kompanije. Umrežavajući svojih 5 i više brojeva u zavisnosti od potreba, svaki naš član postaje deo ove velike grupe i dobija izuzetno povoljne uslove za priču van grupe a što je posebno bitno naglasiti potpuno besplatne razgovore sa svojim a i sa svim brojevima u grupi udruženja preduzetnika.


Osnovni uslovi su:

-Mesečna pretplata je svega 20 dinara i u sklopu nje je 100 Mb,
-Cena minuta ka Telenor mreži je 1 dinar (tarifira se u sekundama)
-Cena minuta ka ostalim mrežama i fiksnoj telefoniji je 2,90 dinara (tarifira se u sekundama).
-Poruka 0,90 dinara
-Na raspolaganju članovima je i paket Total 5 u kome imaju otvorene sve pozive i 5+10Gb interneta.

Na ovaj način su u velikoj meri smanjili troškove razgovora, koji spadaju u jedan od većih opterećenja naših preduzetnika.

Za sve ostale detalje pod kojima su sklopljeni ovi ugovori, zainteresovani mogu da se informišu direktno u udruženju i na taj način i sami osete prednosti okupljanja u grupu i udruživanja.

Radio ”Impuls”

U petak 01.06.2018. godine u velikoj sali opštine održana je konstitutivna sednica Socijalno ekonomskog saveta opštine Bačka Palanka. Na sednici je zaključen sporazum o osnivanju SES-a i potpisali su ga predstavnici lokalne samouoprave, sindikata i poslodavaca, čiji članovi će i učestvovati u radu ovog saveta.

Socijalno ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavacai uslova njihovog života i rada.

Članovi SES-a su za lokalnu samoupravu Branislav Šušnica, Mita Lačanski i Aleksandar Borković, za sindikat Dragan Tankosić, Čedo Karanović, Nikolina Petrović a za poslodavce Milenko Damjanić, Nada Sančanin i Milutin Marčeta.

Za predsedavajućeg na godinu dana izabran je Aleksandar Borković i usvojen je poslovnik o radu saveta.

Sednici je prisustvovao Predsednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović sa saradnicima kao i veliki broj predstavnika privrednika i preduzetnika.

U Bačkoj Palanci

Dana 04.06.2018.

Kontakt Telefon