JAVNI POZIVI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. godinu:

 

  1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 28.04.2020. godine.

2. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

3. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

4. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020.god.

Javni konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

5. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

6. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

7. Javni konkurs za organizovanje sprovodjenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini

Rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.03.2020. godine.

8. Javni konkurs za organizovanje sprovodjenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.03.2020. godine.

9. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2020. godini

Javni konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

10.Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 28.04.2020. godine.

11.Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

12. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

13. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootovrenim radnim mestima u 2020. godini

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine.