Palanački Preduzetnik

Palanački Preduzetnik 13
Palanački Preduzetnik 13
Palanački Preduzetnik 12
Palanački Preduzetnik 12
Palanački Preduzetnik 11
Palanački Preduzetnik 11
Palanački Preduzetnik 10
Palanački Preduzetnik 10

Najnovije vesti

Vesti iz Unije poslodavaca Vojvodine

Posetite sajt Unije poslodavaca Vojvodine radi informisanja o svim zbivanjima i aktivnostima koje Unija preduzima u vreme trajanja vanrednog stanja

PREKO UDRUŽENjA I TELENORA DO BESPLATNE PRIČE

Preko šest godina članovi udruženja preduzetnika imaju mogućnost da sklope ugovore sa mobilnim operaterom TELENOR pod posebnim uslovima.
Naime okupljeni u posebnu grupu koja sada broji preko 500 brojeva , svaka mala firma dobija uslove koje imaju i velike kompanije. Umrežavajući svojih 5 i više brojeva u zavisnosti od potreba, svaki naš član postaje deo ove velike grupe i dobija izuzetno povoljne uslove za priču van grupe a što je posebno bitno naglasiti potpuno besplatne razgovore sa svojim a i sa svim brojevima u grupi udruženja preduzetnika.


Osnovni uslovi su:

-Mesečna pretplata je svega 20 dinara i u sklopu nje je 100 Mb,
-Cena minuta ka Telenor mreži je 1 dinar (tarifira se u sekundama)
-Cena minuta ka ostalim mrežama i fiksnoj telefoniji je 2,90 dinara (tarifira se u sekundama).
-Poruka 0,90 dinara
-Na raspolaganju članovima je i paket Total 5 u kome imaju otvorene sve pozive i 5+10Gb interneta.

Na ovaj način su u velikoj meri smanjili troškove razgovora, koji spadaju u jedan od većih opterećenja naših preduzetnika.

Za sve ostale detalje pod kojima su sklopljeni ovi ugovori, zainteresovani mogu da se informišu direktno u udruženju i na taj način i sami osete prednosti okupljanja u grupu i udruživanja.

Radio ”Impuls”

U petak 01.06.2018. godine u velikoj sali opštine održana je konstitutivna sednica Socijalno ekonomskog saveta opštine Bačka Palanka. Na sednici je zaključen sporazum o osnivanju SES-a i potpisali su ga predstavnici lokalne samouoprave, sindikata i poslodavaca, čiji članovi će i učestvovati u radu ovog saveta.

Socijalno ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavacai uslova njihovog života i rada.

Članovi SES-a su za lokalnu samoupravu Branislav Šušnica, Mita Lačanski i Aleksandar Borković, za sindikat Dragan Tankosić, Čedo Karanović, Nikolina Petrović a za poslodavce Milenko Damjanić, Nada Sančanin i Milutin Marčeta.

Za predsedavajućeg na godinu dana izabran je Aleksandar Borković i usvojen je poslovnik o radu saveta.

Sednici je prisustvovao Predsednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović sa saradnicima kao i veliki broj predstavnika privrednika i preduzetnika.

U Bačkoj Palanci

Dana 04.06.2018.

Kontakt Telefon