Udruženje Preduzetnika BP

O Nama

Opšte udruženje preduzetnika Bačka Palanka osnovano je pre 28 godina, daleke 1969. godine i to kao Udruženje samostalnih zanatlija.
Ovo Udruženje je osnovano na Skupštini održanoj 27. jula, a zvanično je počelo sa radom po dobijanju Rešenja o radu, 19. septembra 1969. godine.
Udruženja ovog tipa u tovreme bila su u rangu grupe građana i imala su malo uticaja i veoma slabu snagu, posebno ako se setimo da je to vreme u kome je bilo mnogo bolje i lakšeraditi u državnim, odnosno društvenim preduzećima, a ne samostalno, kao zanatlije i privatnici.
Pod ovim imenom Udruženje je postojalo do 1989. godine kada postaje Udruženje malih privrednika, a zatim 11. aprila 2003. godine dobija današnji naziv –Opšte udruženje preduzetnika, kada se po Zakonu o komorama registruje u regionalnu Privrednu komoru Novog Sada, čime postaju deo komorskog sistema.
Bačkoplanačko Udruženje čini devet sekcija-ugostiteljstvo, trgovina, auto delatnost (auto limari, auto električari), auto prevoz, frizeri i kozmetičari, metalska,građevinska, pekari i taxi sekcija. 
Rukovodeća tela Opšteg udruženja preduzetnika su Skupština udruženja i Izvršni odbor, a stručnom službom Udruženja rukovodi sekretar Udruženja.
Skupštinu čini 31 član, po pet predstavnika većih sekcija i po tri iz manjih. U Izvršni odbor ulaze predsednici svih sekcija, znači njih devet. Skupština se bira na četiri godine.
Udruženje u narednom periodu planira nove akcije usmerene ka podizanju nivoa organizovanosti preduzetnika i rešavanju njihovih gorućih problema kako na lokalnom nivou tako i pokrainskom i republičkom preko svojih predstavnika u komorskom sistemu i Unije poslodavaca Srbije i Vojvodine.

Naše vrednosti