Udruženje Preduzetnika BP

Skupu su prisustvovali predstavnici sva tri socijalna partnera u Republičkom SES-u. Pozdravne govore održali:
Miloš Nenezić-predsedavajući SES-a Republike Srbije i predsednik Unije poslodavaca Srbije
Darija Kisić Tepavčević- član SES-a Republike Srbije i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Goran Milić-u ime Ljubisava Orbovića kao člana SES-a Republike Srbije, predsednik SSS Vojvodine
Zoran Stojiljković-član SES-a Republike Srbije i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata ”Nezavisnost”
Svi oni su u svom obraćanju naglasili da se mora mnogo više uraditi na jačanju socijalnog dijaloga kako na nivou republike i pokrajine tako i na lokalnom nivou. Da bi se to postiglo, u narednom periodu će se intenzivirati kontakti između republičkog SES-a i lokalnih, kojih za sada ima na žalost jako malo osnovanih a još manje aktivnih. Naime na teritoriji Srbije je do sada registrovano svega 23 Saveta od ukupno 173 opštine što je izuzetno malo a pri tom je samo 12 aktivnih.
Izuzetno je značajno da se u svim opštinama osnuju, registruju i počnu aktivno da rade Saveti pošto bez toga Srbija neće moći pristupiti Evropskoj Uniji na osnovu poglavlja 19 o čemu je prisutne detaljno upoznala g-đa Dragana Savić sekretar pregovaračke grupe za poglavlje 19.
Zaključci sa skupa su :

  1. Neophodno je što pre uspostaviti stalnu saradnju lokalnih Saveta sa republičkim,
  2. Hitno osnovati i aktivirati sve lokalne Savete i pojačati finansiranje što je obaveza lokalnih samouprava ali se očekuje pomoć i pokrajine tj. republike kao i sredstva međunarodne zajednice.
  3. Rad lokalnih Saveta od presudnog je značaja za poglavlje 19 i pridriživanje Srbije Evropskoj Uniji.