Udruženje Preduzetnika BP

Дана 04.03.2022. у Привредној Комори Србије одржана седница Парламента предузетника Србије и изабрано руководство Парламента. За Председника парламента је изабран Мирослав Ђурић дугогодишњи предузетник из Зрењанина а на место Председника Савета Лука Вујовић угоститељ из Панчева. Парламент ће у наредном периоду покушати да избори што повољнији пословни амбијент за предузетнике Србије.
Представник нашег удружења у Парламент је Милена Лукић предузетница из Бачке Паланке изабрана на задњој седници Извршног одбора за наредни мандат у трајању од четири године.